vr tielt2covs fairplayknvb logo5

vrijdag 01 mei 2020 12:31

Geen promotie/degradatie officials

collageGEEN PROMOTIE / DEGRADATIE VOOR SCHEIDSRECHTERS

De KNVB heeft vrijdag 1 mei 2020 bekend gemaakt dat er dit jaar geen promoties en degradaties zullen plaatsvinden bij (assistent-)scheidsrechters. Hier en daar kunnen officials wel een groep hoger geplaatst worden om tekorten aan te vullen.

Geen promoties/degradaties
In een e-mail gericht aan alle scheidsrechters en assistent-scheidsrechters in het amateurvoetbal, laat de KNVB weten dat ‘in lijn met het besluit bij de competities, is besloten om ook voor officials de gecommuniceerde promotie/degradatie regeling (P/D-regeling) niet uit te voeren. Dit betekent dat alle officials komend seizoen in principe op hetzelfde niveau actief zullen zijn als waar ze dit seizoen geëindigd zijn.’

Tekorten aanvullen
De KNVB heeft echter ook te maken met (assistent-)scheidsrechters die bijvoorbeeld stoppen, overstappen naar een andere speeldag of worden opgenomen in het TTBV. Om de daardoor ontstane tekorten in scheidsrechtersgroepen aan te vullen, zullen officials waar nodig geplaatst worden.

Scheidsrechters
Op de landelijke lijst is het bij de scheidsrechters niet noodzakelijk om groepen aan te vullen. In de scheidsrechtersgroepen SD en lager ontstaat er hier en daar wel ruimte waardoor er vanuit de groepen SE en lager wel geplaatst kan worden. Bij de jeugd wordt de voetbalpiramide opnieuw ingericht, dus de exacte gevolgen voor die scheidsrechtersgroepen zijn nog niet bekend. 

Assistent-scheidsrechters
In tegenstelling tot de landelijke scheidsrechters is het bij de assistent-scheidsrechters wel noodzakelijk om groepen aan te vullen. De verschuivingen zijn dermate groot dat dit betekent dat er vanuit de groep AB, AC en AD omhoog geplaatst zal worden.

Criteria
Het aanvullen van elke groep vindt plaats op basis van de volgende data en criteria:

  • Uitgebrachte rapportages en begeleidingen 2019/’20;
  • Behaalde punten op bijeenkomsten;
  • Beschikbaarheid in relatie tot aanbod wedstrijden;
  • Prestaties uit eerdere seizoenen

De KNVB begrijpt dit ‘niet voor iedereen de gewenste uitkomst zal zijn, echter is het gezien de unieke situatie waarin we ons bevinden volgens ons de oplossing die het meest recht doet aan de belangen van de meeste officials en ‘het voetbal’ in zijn algemeenheid.’ Het is de bedoeling om uiterlijk 5 juni alle officials te informeren over de groepsindeling seizoen 2020/’21.

Gelezen: 94 keer Laatst aangepast op woensdag 15 juli 2020 13:39