vr tielt2covs fairplayknvb logo5

De vereniging (4)

dinsdag 31 juli 2018 13:30

Wall of Fame

De ereleden zijn:

F. Schrijver †

J. de Winter, Hansweert. Erevoorzitter en tevens Lid in de orde van Oranje Nassau † 

A. Koens, Heinkenszand

R. van Haaften, Kapelle

De leden van het jaar zijn:

1999 Kees Toorenaar

2000 Erik Filius

2001 Sjaak Kole

2002 Rini Bruynooge

2003 Marc van Prooyen

2004 Ko van Stel

2005 Ko van Stel

2006 Kees Toorenaar

2007 Ko van Stel

2008 Ko van Stel

2009 Ko van Stel

2010 Izaak Lamse

2011 Harry Wisselink

2012 Leo Uitterhoeve

2013 Erik Filius

Verdienstelijke leden

2014 Kees Toorenaar, Izaak Lamse en Leo Uijterhoeve

2015 Kees Toorenaar, Izaak Lamse en Leo Uijterhoeve

2016 Harry Wisselink, Kees Toorenaar, Izaak Lamse en Leo Uijterhoeve

2017 Kees Toorenaar en Leo Uijterhoeve

2018 Kees Toorenaar en Leo Uijterhoeve

De spelregelkampioenen zijn:

2005 Anton Koens

2006 Erik Filius

2007 Jos Simonse

2008 Adrie Huyssen

2009 Rien van Haaften

2010 Kees Toorenaar

2011 Rien van Haaften

2012 Kees Toorenaar

2013 Jos Simonse

2014 Gerrit de Pater

2015 Gerrit de Pater

2016 Gerrit de Pater

2017 Kees Toorenaar

2018 Jos Simonse

De hoogste trainingsopkomst

1996 - 1997 Rini Bruynooge en Ton Mous

1997 - 1998 Sjaak Vleugel

1998 - 1999 Rini Bruynooge

1999 - 2000 Rini Bruynooge

2000 - 2001 Anton Koens en Andre Nieuwenhuize

2001 - 2002 Anton Koens, Andre Nieuwenhuize en Ton Mous

2002 - 2003 Ton Mous

2003 - 2004 Ko van Stel en Ton Mous

2004 - 2005 Ko van Stel

2005 – 2006 Rini Bruynooge, Anton Koens en Kees Toorenaar

2006 – 2007 Izaak Lamse

2007 - 2008

2008 - 2009 Sjaak Vleugel

2009 - 2010 Kees Toorenaar, Jozef Ngoumout en Jos Simonse

2010 - 2011 Jos Simonse

2011 - 2012 Jos Simomse, Kees Toorenaar en Leo Uiterhoeve

2012 - 2013 Jos Simonse

2013 - 2014 Kees Toorenaar

2014 - 2015 Gerrit de Pater

2015 - 2016 Leo Uitterhoeve en Rini Bruynooge

2016 - 2017 Kees Toorenaar

2017 - 2018 Gerrit de Pater

2018 - 2019 Kees Toorenaar

dinsdag 31 juli 2018 10:39

Het bestuur

Vanaf de Jaarvergadering van 20 februari 2017 is de nieuwe samenstelling van het bestuur:

Correspondentieadres:
Klaproos 40, 4421 MB Kapelle

IBAN: NL72 RABO 0128 5757 51

Voorzitter:

Gerrit de Pater
tel. 06 - 51687305
e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Taken:

 • de algemene leiding van de vereniging en oefent toezicht uit op het functioneren van de vereniging
 • voorzitter bestuursvergaderingen, ledenbijeenkomsten en Algemene Jaarvergadering
 • ziet toe op het functioneren van de bestuursleden
 • vertrouwenspersoon voor de leden
 • verzorgt de voorlichting en publicaties
 • onderhoud de contacten met derden en pr
 • verantwoordelijk voor het totale beleid
 • verleent op verzoek de leden bijstand bij strafzaken, tuchtzaken en commissie van beroep
  werving, opleiding en behoud leden

Vice-voorzitter:

E. (Erik) Filius, Goes
tel. 0113 - 223044
e-mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Taken:

 • verdeelt samen met de voorzitter onderling de taken
 • trainingsmogelijkheden
 • trainingsmateriaal
 • spelregelwedstrijden jeugd en senioren
 • verspreiding spelregelkennis onder voetbalIers, bestuurders, trainers en rapporteurs

Secretaris:

Rob Venmans

M: 06-33344190

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Taken:

 • belast met de administratieve gang van de organisatie
 • ledenadministratie
 • voert de correspondentie
 • stelt de agenda voor de vergaderingen op
 • regelt het verzenden van poststukken en mailverkeer
 • beheert het archief
 • stelt het jaarverslag op
 • regelt de onderscheidingen en stelt voordrachten op
 • verzekeringen
 • statuten en reglementen
 • interne organisatie

Penningmeester:

A.P. (Adrie) Huyssen, Wemeldinge
tel. 0113 - 622535
e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Taken:

 • verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken
 • stelt budgetten en exploitatieoverzichten op
 • betaalt rekeningen krachtens verleende tekenbevoegdheid
 • verstrekt financiële informatie aan kascommissie en leden
 • bewaart de financiële bescheiden
 • beoordeelt budgetten en exploitatieoverzichten
 • stelt het financieel verslag op
 • doet voorstellen m.b.t. uitgaven en inkomsten

Bestuursleden

Algemeen adjunct:

Vincent Wagenaar
tel. 06 - 30933014
e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


VOOR VRAGEN, MEDEDELINGEN EN OPMERKINGEN VAN ALLERLEI AARD KUNT U TERECHT BIJ ÉÉN VAN DE BESTUURSLEDEN.

maandag 30 juli 2018 15:50

Informatie over de vereniging

Scheidsrechter zijn is een fantastische, veelzijdige hobby. Leidinggeven, wedstrijden mogelijk maken en in goede banen leiden, een voorbeeld zijn voor de spelers en begeleiding, werken aan een goede conditie en spelregelkennis, het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en mensenkennis, durven beslissen, official zijn van de KNVB, kortom, alle elementen om jezelf te ontplooien zijn aanwezig.